อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 จังหวัดอุตรดิตถ์

นายประทุม ด้วงใจจิตร อาสาปศุสัตว์บ้านเสาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 ระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ต่อไป

เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2552/2553

จากการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย คัดเลือก นางกานดา จงอยู่สุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 4 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย เข้าประกวด เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ผลประกวดปรากฏว่า นางกานดา จงอยู่สุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ซึ่งจะเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่่ 6 ต่อไป

คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด


คณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552 เดินทางมาตรวจคัดเลือก นายประทุม ด้วงใจจิตร อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปศุสัตว์อำเภอพิชัย ให้การต้อนรับ ซึ่ง อสป.ประทุม ด้วงใจจิตร เข้าเป็นอาสาปศุสัตว์ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เสียสละและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการต่าง ๆ กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านเป็นอย่างดี เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดใน โค กระบือ แพะ แกะ การทดสอบโรคแท้งติดต่อใน โค กระบือ แพะ แกะ การช่วยเหลือพยาบาลสัตว์เจ็บป่วยเบื้องต้น การให้คำแนะนำปัญหาการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี โดยตนเองเลี้ยงแพะเนื้อ ประมาณ 100 ตัว และเตรียมจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อประจำตำบลท่ามะเฟือง นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการหมู่บ้าน กรรมการกองทุนประจำหมู่บ้านและวิทยากรต่าง ๆ อีกด้วย

คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด

ปศุสัตว์อำเภอพิชัย นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2552 จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นของอำเภอพิชัย คือ นางกานดา จงอยู่สุข (ครูอ้อย) ณ ฟาร์มแพะคลองละมุง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะแบบเศรษฐกิจพอเพียงและผสมผสานกัน ที่ประสบความสำเร็จ มีการจัดระบบบัญชี มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และยังมีการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในตำบลไร่อ้อยและตำบลอื่น ๆ ของอำเภอพิชัย


รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2553สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยดำเนินการโครงการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ของอำเภอพิชัย จำนวน 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน ระหว่างวันที 2 - 16 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากช่วงนี้เป็นรอยต่อฤดูฝนกับฤดูหนาว ประกอบกับ จะมีนกอพยพจากซีกโลกตอนเหนือลงสู่บริเวณอบอุ่นซึ่งพาดผ่านประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งน้ำต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนก จึงมีการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก รวมทั้งการป้องกันโรคอื่น ๆในสัตว์ปีกอีกด้วย

ร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราช (๒๓ ต.ค.๕๒)

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยโดยปศุสัตว์อำเภอพิชัยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ พระบรมนุุเสาวรีย์ฯ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยร่วมกับนายสมหวัง พ่วงบางโพ นายอำเภอพิชัย และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย

หน่วยบริการอำเภอพิชัย...ยิ้มเคลื่อนที่ (ตุลาคม 52)สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยบริการอำเภอพิชัย...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2552 โดยนำบริการด้านปศุสัตว์ไปให้บริการแก่ประชาชน ณ วัดป่าแต้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้
  • บริการทำหมันสุนัข-แมว เพศผู้
  • บริการฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข-แมวเพศเมีย
  • รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
  • ให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลคอรุมเข้ารับพระราชทานรางวัล


นายจรัญ มากบ้านบึง ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลคอรุม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๒ นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย และจังหวัดอุตรดิตถ์