หน่วยบริการอำเภอพิชัย...ยิ้มเคลื่อนที่ (ตุลาคม 52)สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยบริการอำเภอพิชัย...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2552 โดยนำบริการด้านปศุสัตว์ไปให้บริการแก่ประชาชน ณ วัดป่าแต้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้
  • บริการทำหมันสุนัข-แมว เพศผู้
  • บริการฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข-แมวเพศเมีย
  • รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
  • ให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น