เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2552/2553

จากการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย คัดเลือก นางกานดา จงอยู่สุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 4 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย เข้าประกวด เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ผลประกวดปรากฏว่า นางกานดา จงอยู่สุข เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ซึ่งจะเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่่ 6 ต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. เก่งจังเลยครับรับสองรางวัลเลย ฝากลิงค์ ปศอ.ป่าแดดด้วยนะครับ

    ตอบลบ