รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2553สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยดำเนินการโครงการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ของอำเภอพิชัย จำนวน 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน ระหว่างวันที 2 - 16 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากช่วงนี้เป็นรอยต่อฤดูฝนกับฤดูหนาว ประกอบกับ จะมีนกอพยพจากซีกโลกตอนเหนือลงสู่บริเวณอบอุ่นซึ่งพาดผ่านประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งน้ำต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนก จึงมีการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก รวมทั้งการป้องกันโรคอื่น ๆในสัตว์ปีกอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: