กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลคอรุมเข้ารับพระราชทานรางวัล


นายจรัญ มากบ้านบึง ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลคอรุม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๒ นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย และจังหวัดอุตรดิตถ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น