คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด

ปศุสัตว์อำเภอพิชัย นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2552 จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นของอำเภอพิชัย คือ นางกานดา จงอยู่สุข (ครูอ้อย) ณ ฟาร์มแพะคลองละมุง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะแบบเศรษฐกิจพอเพียงและผสมผสานกัน ที่ประสบความสำเร็จ มีการจัดระบบบัญชี มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และยังมีการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในตำบลไร่อ้อยและตำบลอื่น ๆ ของอำเภอพิชัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น