อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 จังหวัดอุตรดิตถ์

นายประทุม ด้วงใจจิตร อาสาปศุสัตว์บ้านเสาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2552/2553 ระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ต่อไป

1 ความคิดเห็น: