ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง อ.พิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัยได้ส่งฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง จำนวน 4 ฟาร์มเข้าประกวดส่งเสริมปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองดีเด่น ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด ผลปรากฏว่า ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง ของอำเภอพิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 4 ฟาร์ม คือ

1. ฟาร์มของนางกานดา จงอยู่สุข หมู่ที่ 4 ต.ไร่อ้อย
2. ฟาร์มของนายเสกสรร โรจนวิจิตร หมู่ที่ 4 ต.บ้านดารา
3. ฟาร์มของนายธรรมนูญ จุ้ยสีแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ
4. ฟาร์มของนายยงยุทธ นวลแหยม หมู่ที่ 4 ต.บ้านโคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น